Tidsfrister 9. årgang-uddannelsesparathedsvurdering

Tidsfrister 9. årgang – Uddannelsesparathedsvurdering

En elev, som er vurderet uddannelsesparat i 8. klasse, skal kun have en fornyet vurdering i 9. klasse, hvis elevens faglige niveau falder, eller hvis skolen vurderer, at eleven ikke længere opfylder de sociale og personlige forudsætninger.

Alle elever der er vurderet ikke uddannelsesparat på 8. årgang skal vurderes på 9. årgang.

En elev, som i 8. klasse blev vurderet ikke-uddannelsesparat, skal i 8. og 9. klasse have en særlig målrettet skole- og vejledningsindsats, som kan støtte eleven til at kunne begynde og fuldføre en ungdomsuddannelse efter afslutning af 9. klasse.

Senest 1. december

(Skolens ansvar)

Skolen skal inden 1. december have indtastet og overført 9. klasse elevernes sociale, personlige og praksisfaglige forudsætninger samt standpunktskarakterer til www.optagelse.dk

 

Skolen overfører eller indtaster det antal år, hvor eleven har fulgt undervisningen i fagene tysk eller fransk.

Senest 15. januar

(UU´s ansvar)

For elever, der ikke opfylder alle kriterier for at være uddannelsesparate foretager UU en helhedsvurdering om, hvorvidt eleven er uddannelsesparat.

Umiddelbart efter vurderingen

(UU´s ansvar)

UU indkalder forældre, elev og evt. skole til samtale, hvis vejlederen finder det nødvendigt.

 

 

Senest 1. juni

(Skolens ansvar)

Skolen skal inden 1. juni have indtastet og overført 9. klasse elevernes sociale, personlige og praksisfaglige forudsætninger samt standpunktskarakterer til www.optagelse.dk

Senest 1. juni

(UU's ansvar)

For elever, der ikke opfylder alle kriterier for at være uddannelsesparate foretager UU en helhedsvurdering om, hvorvidt eleven er uddannelsesparat.

Den endelige fagligevurdering indberettes af skolen til optagelse.dk efter afholdelse af de obligatoriske prøver senest d. 21. juni.