Du er her:

Vision

  • Alle unge skal opleve, at UU Guldborgsund gør en forskel for den enkelte gennem høj faglighed
  • Alle unge skal opleve, at UU Guldborgsund er aktiv i forløbet frem mod ungdomsuddannelse
  • UU Guldborgsund skal bygge vejledningen på den gode relation
  • UU Guldborgsund skal være let tilgængelig og agere professionelt over for samarbejdspartnere
  • UU Guldborgsund skal være i konstant udvikling og dermed skabe øget efterspørgsel på kerneydelsen