Adgangskrav til ungdomsuddannelse

 

For at blive optaget på en erhvervsuddannelse skal du have mindst 2,0 i dine gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.

Derudover skal du:

 • Have opfyldt din undervisningspligt. Det har du, når du har afsluttet folkeskolen eller har modtaget tilsvarende undervisning.

 • Have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. I dansk beregnes gennemsnittet af dine mundtlige og skriftlige karakterer. I matematik beregnes gennemsnittet af dine skriftlige karakterer.

 • Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser:

  Optagelse på HF fra 9.kl. i 2019 eller senere:

 • For at blive optaget på den 2-årige hf skal du have afsluttet 9. klasse i folkeskolen eller haft anden undervisning på tilsvarende niveau. Derudover skal du:

 • Have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (tysk eller fransk) i 5.-9. klasse eller undervisning på tilsvarende niveau

 • Have aflagt folkeskolens obligatoriske 9. -klasseprøver ved afslutningen af 9. klasse

 • Have bestået folkeskolens afgangseksamen

 • Bekræfte det faglige niveau ved at opnå 4 i karaktergennemsnit ved de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen

  Du skal desuden have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. klasse.

  Optagelse på HF fra 10.kl. i 2019 eller senere:

  For at blive optaget på den 2-årige hf fra 10. klasse skal du have afsluttet 10. klasse i folkeskolen eller haft anden undervisning på tilsvarende niveau. Derudover skal du:

 • Have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (tysk eller fransk) i 5.-9. klasse i folkeskolen eller have haft anden undervisning på tilsvarende niveau

 • Have aflagt folkeskolens 9. -klasseprøve i 2. fremmedsprog ved afslutningen af undervisningen i 9. klasse, hvis prøven er udtrukket eller

 • Have aflagt 10.-klasseprøve i 2. fremmedsprog ved afslutningen af undervisningen på 10. klassetrin. Hvis du vælger at aflægge 10. klasseprøve i disse fag, skal du aflægge både de skriftlige og de mundtlige prøver

 • Have modtaget undervisning i 10. klasse i dansk, engelsk og matematik og herefter aflagt folkeskolens 10. -klasseprøver i fagene, både mundtligt og skriftligt i alle tre fag

 • Have aflagt folkeskolens fælles 9.-klasseprøve i fysik/kemi, biologi og geografi ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin eller 10. klasseprøve i fysik/kemi ved afslutningen af undervisningen på 10. klassetrin

 • Have opnået mindst 2.0 i karaktergennemsnit i henholdsvis fagene dansk og matematik i 10.-klasseprøverne

  Du skal desuden have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 10. klasse.

   

  Optagelse på HTX, HHX eller STX i 2019 eller senere:

Hvis du ønsker at starte på htx, hhx eller stx fra 2019 skal du have mindst 5 i gennemsnit af samtlige standpunktskarakterer. 

For at blive optaget på en gymnasial uddannelse skal du desuden:

 • Have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse i folkeskolen eller anden undervisning på tilsvarende niveau

 • Have aflagt folkeskolens obligatoriske 9. eller 10.-klasseprøver ved afslutningen af undervisningen

 • Bestå folkeskolens afgangseksamen

 • Bekræfte det faglige niveau ved at opnå 5,0 i karaktergennemsnit i de lovbundne prøver

 • Hvis du søger efter 10. klasse, skal du desuden have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og gennemført folkeskolens 9.- eller 10. klasseprøver i disse fag

  Du skal desuden søge i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.

  Andre veje til en htx, hhx eller stx

  Hvis du ikke opnår et resultat ved folkeskolens afgangseksamen, der svarer til  5,0, kan du stadig opnå krav på optagelse på en gymnasial uddannelse ad andre veje:

 • Hvis du opnår et gennemsnit på mindst 3,0 i de prøvebundne fag, opnår du krav på optagelse på en gymnasial uddannelse.

 • Hvis du opnår et gennemsnit i de prøvebundne fag, der ligger mellem 2,0-3,0, skal du have en vejledningssamtale. Herefter vil du få mulighed for at søge optagelse på en gymnasial uddannelse. 

 • Hvis du ikke opfylder forudsætningerne for at have krav på optagelse, kan du via en faglig optagelsesprøve og samtale blive optaget på en gymnasial uddannelse. Du skal vel at mærke samtidig være vurderet uddannelsesparat.

  Hvis du ikke er vurderet uddannelsesparat men opnår mindst 6,0 i gennemsnit på de prøvebundne fag ved folkeskolens afgangseksamen, har du krav på direkte optagelse på en gymnasial uddannelse.

 •