Du er her:

Studievalgsportfolio

Formålet med arbejdet med studievalgsportfolio er blandt andet at skabe kontinuitet og sammenhæng i den vejledning, der finder sted i udskolingen og i starten af ungdomsuddannelsen.

I forbindelse med tilmelding til ungdomsuddannelse skal alle elever udfylde en uddannelsesplan, hvoraf det fremgår, hvilke(n) ungdomsuddannelse, de ønsker at starte på.

Der skal til uddannelsesplanen vedlægges et portfolio skema, som indeholder elevens refleksioner over de vejledningsaktiviteter, eleven har deltaget i – blandt andet introduktionskurser og brobygning.