Tidsfrister 8. årgang-uddannelsesparathedvurdering

Tidsfrister 8. årgang – Uddannelsesparathedsvurdering

Senest 1. december

(Skolens ansvar)

Skolen skal inden 1. december have indtastet og overført 8. klasse elevernes sociale og personlige forudsætninger samt standpunktskarakterer til henholdsvis www.optagelse.dk og www.karakterdatabasen.dk

Senest 15. januar

(UU´s ansvar)

For elever, der ikke opfylder alle tre kriterier for at være uddannelsesparat foretager UU en helhedsvurdering om, hvorvidt eleven er uddannelsesparat.

Senest 16. januar

(Skolens ansvar)

Skolen giver forældre og elev besked om at eleven er vurderet foreløbig ikke uddannelsesparat.

Senest 16. januar

(UU´s ansvar)

UU giver forældre og elev besked om at eleven er vurderet foreløbig uddannelsesparat.

Inden vinterferien

(Skolens ansvar)

Skolen indkalder forældre, elev og UU vejleder til samtale.

Formål: Aftale om særlig målrettet skole- og vejledningsindsats for at støtte eleven til at være uddannelsesparat senest ved afslutningen af 9. klasse.

Senest 15. juni

(Skolens ansvar)

Skolen skal inden 15. juni have overført eller indtastet 8. klasse elevernes sociale og personlige forudsætninger samt standpunktskarakterer til henholdsvis www.optagelse.dk og www.karakterdatabasen.dk

Senest 25. juni

(UU´s ansvar)

For elever, der ikke opfylder alle tre kriterier for at være uddannelsesparate, eller har skiftet uddannelsesønske, foretager UU en helhedsvurdering om, hvorvidt eleven er uddannelsesparat.

Senest 26. juni

Skolen giver forældre og elev besked om at eleven er/fortsat er vurderet foreløbig ikke uddannelsesparat.

Senest 26. juni

UU giver forældre og elev besked om at eleven er vurderet foreløbig uddannelsesparat.

 

Resultatet af den sidste uddannelsesparathedsvurdering gemmes til skoleåret efter således, at eleven starter 9. klasse med sin 8. klasses vurdering.