Du er her:

Sommerferie dækning

Sommerferie dækningUge 28Annika 25 18 16 63Marlene 25 18 16 81Martin 25 18 16 72 Lukket uge 29 og 30Uge 31Jackie 25 18 16 79Uge 32Annika 25 18 16 63Kristina 25 18 16 87Jackie  25 18 16 79 


Uddannelseshjælp Vigtig information

Er du i en situation, hvor du skal søge uddannelseshjælp? Du kan søge uddannelseshjælp ved at: 

Psykologhjælp


Psykologhjælp

Den forberedende grunduddannelseTiny Houses på CELF

Tiny Houses er et projekt for alle 5. klasses elever i Guldborgsund kommune.Se videoen her


GRIB Erhvervs-uddannelserne

I got skills.dkForan dig ligger resultatet af et samarbejde mellem faglærere fra erhvervsuddannelserne og lærere fra folkeskolen. Samarbejdet er en del af projektet Grib Erhvervsuddannelserne, som er støttet af Region Sjælland, Næstved Kommune, Regionens erhvervsskoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Skolen og forsikring

Skolen og forsikring Web-pjecen giver en oversigt over situationer, hvor skolebørn enten laver en skade, eller selv kommer ud for en skade. Hvem har erstatningsansvaret? Er det forældrene, skolen, eller er det børnene selv? Klik her


Den professionelle uddannelses vejledning

Målet med vejledning er, at unge mennesker bliver i stand til at påvirke det liv, de kommer til at leve, så det bliver som de ønsker.Vejledning er en sektor- og institutionsuafhængig aktivitet og proces, som lærer børn og unge om uddannelsessystemet, om arbejdsmarkedet og om sig selv i relation hertil.Vejledning er opsøgende og har viden om, hvordan unge bliver uddannelsesparate, hvilke metoder der kan hjælpe uddannelsesinstitutioner til at rumme unge, og hvordan man på tværs i uddannelsessystemet kan arbejde aktivt med karrierelæring.

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse

Som et led i, at flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse, har Guldborgsund kommune besluttet, at alle elever på 8. årgang, på kommunens folkeskoler, skal ud i erhvervspraktik.