Psykologhjælp


Psykologhjælp

Informationsaften

UU Guldborgsund inviterer til informationsaftener om ungdomsuddannelserne 

Ungdomsskolens tilbud

  • HU1 har stadig pladser, så hvis I sidder med en elev, der er i vores målgruppe, så må I meget gerne tage fat i mig inden sommerferien

Guldmodelforløb på SOSU

Guldmodelforløb nr. 2. Det starter op med INFO dag d. 7/8-19 kl. 9.00 – 11.00 på SOSU-skolen

Den forberedende grunduddannelseTiny Houses på CELF

Tiny Houses er et projekt for alle 5. klasses elever i Guldborgsund kommune.Se videoen her


Kvartalsrapport 2019

Denne kvartalsrapport er den tredje som udgives af UU Guldborgsund i 2019. Kvartalsrapporten er UU Guldborgsunds ønske om, at præsentere relevant data og information om de unges uddannelsesaktiviteter. Rapporten udgives 4 gange årligt og tilpasses med de fokuspunkter som er relevante i det pågældende kvartal. I denne kvartalsrapport kigger vi på hvor eleverne fra 9. og 10. kl. er startet op efter sommerferien. Ligeledes kigger vi på opstarten af den nye forberedende grunduddannelse, FGU.

GRIB Erhvervs-uddannelserne

I got skills.dkForan dig ligger resultatet af et samarbejde mellem faglærere fra erhvervsuddannelserne og lærere fra folkeskolen. Samarbejdet er en del af projektet Grib Erhvervsuddannelserne, som er støttet af Region Sjælland, Næstved Kommune, Regionens erhvervsskoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning.

KarriereGuiden

UU Guldborgsund søger mentorer.

I Guldborgsund Kommune har vi en del unge mennesker, under 18, som har brug for en ekstra hjælpende hånd i hverdagen det drejer sig ofte om at have en at tale med om valg af uddannelse, om de små-problemer der opstår i hverdagen med venner og/eller familie. Med andre ord, om stort og småt i hverdagen.klik her


Skolen og forsikring

Skolen og forsikring Web-pjecen giver en oversigt over situationer, hvor skolebørn enten laver en skade, eller selv kommer ud for en skade. Hvem har erstatningsansvaret? Er det forældrene, skolen, eller er det børnene selv? Klik her


Den professionelle uddannelses vejledning

Målet med vejledning er, at unge mennesker bliver i stand til at påvirke det liv, de kommer til at leve, så det bliver som de ønsker.Vejledning er en sektor- og institutionsuafhængig aktivitet og proces, som lærer børn og unge om uddannelsessystemet, om arbejdsmarkedet og om sig selv i relation hertil.Vejledning er opsøgende og har viden om, hvordan unge bliver uddannelsesparate, hvilke metoder der kan hjælpe uddannelsesinstitutioner til at rumme unge, og hvordan man på tværs i uddannelsessystemet kan arbejde aktivt med karrierelæring.

Studievalgsportfolio

Formålet med arbejdet med studievalgsportfolio er blandt andet at skabe kontinuitet og sammenhæng i den vejledning, der finder sted i udskolingen og i starten af ungdomsuddannelsen.


Flere skal vælge en erhvervsuddannelse

Som et led i, at flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse, har Guldborgsund kommune besluttet, at alle elever på 8. årgang, på kommunens folkeskoler, skal ud i erhvervspraktik. 

Vejen til en Gymnasial uddannelse

vejene-til-stx-hhx-htx_0.png