Procedure for vejledning om uddannelse og erhverv og indstilling til STU

Unge under 25 år, der af fysiske eller psykiske grunde ikke - selv med specialpædagogisk støtte - vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse på normale vilkår, kan deltage i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse af 3 års varighed.

Ungdomsuddannelsen indeholder både undervisning og praktiske aktiviteter, herunder praktikophold i virksomheder og institutioner.

Den unge skal være under 25 år, når uddannelsen påbegyndes.

Klik her