Du er her:

Kollektiv vejledning i skolen

Kollektiv vejledning er klassebaserede vejledningsaktiviteter. Udgangspunktet for arbejdet med den kollektive vejledning er karrierelæring - den læring, som finder sted i forhold til overvejelser, refleksioner og tanker om fremtidig uddannelse og job. På den baggrund bygger den kollektive vejledning, som har til formål at forberede eleverne til valg af ungdomsuddannelse ved udgangen af 9. eller 10. klasse på et oplyst grundlag.

6. kl

- hvem er jeg, og hvem er I, introduktion til vejledning

- forberedelse og efterbehandling af erhvervsskoledag

- jeg undersøger og opdager virksomheder i lokalområdet

- gruppevejledning

7. kl.

- uddannelsesmuligheder efter grundskolen

- find dine styrker/kend dig selv

- forudsætninger for at blive uddannelsesparat

- udsyn mod samfundet

8. kl.

- præsentation af UU Guldborgsunds hjemmeside

- introduktionskurser(introkurser)

- kendskab til ug.dk, herunder uddannelsessystemet

- uddannelsesmagasinet KarriereGuiden

- uddannelsesparathedsvurdering(UPV)

- praktik

- studievalgsportfolio, opstart

9. kl.

- uddannelsesmagasinet KarriereGuiden

- brobygning for uafklarede elever

- specialpraktikker, fx forsvar, politi, sygehus, journalist, TV2 Øst

- opstart af uddannelsesplan

- opstart af tilmelding til ungdomsuddannelse på optagelse.dk

- studievalgsportfolio

10. kl.

- uddannelsesmagasinet KarriereGuiden

- brobygning for alle elever

- specialpraktikker, fx forsvar, politi, sygehus, journalist, TV2 Øst

- opstart af uddannelsesplan

- opstart af tilmelding til ungdomsuddannelse på optagelse.dk

- studievalgsportfolio