Flere skal vælge en erhvervsuddannelse

Som et led i, at flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse, har Guldborgsund kommune besluttet, at alle elever på 8. årgang, på kommunens folkeskoler, skal ud i erhvervspraktik.

 

 Vejlederen på skolen vil have ansvaret for at eleverne er forberedt og at praktikvalget enten understøtter eller udfordrer elevens uddannelsesønske. Forberedelsen finder sted i den kollektive vejledning, ligesom vejlederen vil samle op på elevernes oplevelser og erfaringer. Erhvervspraktikken er et af flere initiativer, der skal være med til at udfordre og perspektivere elevens uddannelsesvalg.

Målsætning

Målsætningen i erhvervsuddannelsesreformens klare mål 1 er, at ”Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.”

I 2013 valgte 19 procent af eleverne en erhvervsuddannelse direkte efter 9./10. klasse som første prioritet. Mindst 25 procent skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020. Andelen skal op på min 30 procent i 2025.