Du er her:

GRIB Erhvervs-uddannelserne

I got skills.dk

Foran dig ligger resultatet af et samarbejde mellem faglærere fra erhvervsuddannelserne og lærere fra folkeskolen. Samarbejdet er en del af projektet Grib Erhvervsuddannelserne, som er støttet af Region Sjælland, Næstved Kommune, Regionens erhvervsskoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Parterne i fælleskabet sætter fokus på skills, rekruttering til erhvervsuddannelserne og et styrket samarbejde mellem erhvervsskoler, folkeskoler og virksomheder. Lærerne har haft en fælles mission: at skabe et undervisningsmateriale for grundskolens ældste trin, der via de fag, de kender, fæstner sig omkring konkrete erhvervsuddannelser.

Region Sjællands arbejdsmarked mangler dygtige, faglige profiler, og behovet bliver endnu større i de kommende år. Det er derfor en glæde for os, at vi kan understøtte de unges søgning til erhvervsuddannelserne – igennem øget fokus og nye indsatser. Vores mål har været at spille hinandens fagligheder stærke. Erhvervsuddannelserne har øvet sig på at gøre det klart, hvilke grundfaglige elementer der er nødvendige for at gennemføre en given erhvervsuddannelse. Grundskolen har fokuseret på, hvordan man kan skabe didaktisk velfunderede undervisningsforløb, der i praksis kan gennemføres på skolerne. Det har været en spændende udfordring, fordi begge parter arbejder med forskellige sider af elevernes læring. 

Klik her