Tidsfrister 9. årgang-uddannelsesparathedsvurdering

Tidsfrister 9. årgang – Uddannelsesparathedsvurdering

En elev, som er vurderet uddannelsesparat i 8. klasse, skal kun have en fornyet vurdering i 9. klasse, hvis elevens faglige niveau falder, eller hvis skolen vurderer, at eleven ikke længere opfylder de sociale og personlige forudsætninger.

Alle elever der er vurderet ikke uddannelsesparat på 8. årgang skal vurderes på 9. årgang.

En elev, som i 8. klasse blev vurderet ikke-uddannelsesparat, skal i 8. og 9. klasse have en særlig målrettet skole- og vejledningsindsats, som kan støtte eleven til at kunne begynde og fuldføre en ungdomsuddannelse efter afslutning af 9. klasse.

Senest 1. december

(Skolens ansvar)

Skolen skal inden 1. december have indtastet og overført 9. klasse elevernes sociale og personlige forudsætninger samt standpunktskarakterer til henholdsvis www.optagelse.dk

 

Skolen overfører eller indtaster det antal år, hvor eleven har fulgt undervisningen i fagene tysk og fransk.

Senest 15. januar

(UU´s ansvar)

For elever, der ikke opfylder alle tre kriterier for at være uddannelsesparat foretager UU en helhedsvurdering om, hvorvidt eleven er uddannelsesparat.

Inden 15. januar

(UU´s ansvar)

UU indkalder forældre, elev og evt. skole til samtale, hvis vejlederen finder det nødvendigt.

 

Hvis eleven er vurderet ikke-uddannelsesparat, er det UU som sender uddannelsesplanen fra www.optagelse.dk, når elev og forældre har underskrevet planen.

 

Senest 16. juni

(Skolens ansvar)

Skolen sender prøvekarakterer for elever i 9. og 10. klasse til www.optagelse.dk

Juli/august

(Skolens ansvar)

Skolen skal overføre alle prøvekarakterer for eleverne i 9. og 10. klasse til www.optagelse.dk