Du er her:

Uddannelsesplan

Hvad er en uddannelsesplan?
Man udfylder sin personlige uddannelsesplan på https://ung.unoung.dk/login/new.html og bruger et UNI-login for at komme ind eller en kode, som man får udleveret af sin UU-vejleder.
Forældrene har ligesom UU-vejlederen mulighed for at kommentere planen. Så længe man er under 18 år, skal uddannelsesplanen underskrives af forældre.

I sin uddannelsesplan arbejder man bl.a. med:

  • En beskrivelse af ens stærke og knapt så stærke sider, hvad man interesserer sig for. Kort sagt en præsentation af, hvem er jeg?
  • Vejledningsaktiviteter (hvad man har været igennem i forhold til praktik, brobygning, samtaler mv.)
  • Valget af uddannelse og de forventninger man har til ens uddannelse
  • Ønsker og behov omkring ens uddannelse og fremtid
  • Uddannelsesplanen giver også et overblik over din skole- og uddannelseshistorik.

Starter allerede i 8.klasse!
Allerede i slutningen af 8. klasse starter arbejdet med ens personlige uddannelsesplan. Her beskriver man sig selv og får de overvejelser ned på skrift, som man har omkring valget af ungdomsuddannelse.
Uddannelsesplanen er her et værktøj, ikke kun for eleven selv, men også for vejlederen, som bruger planen i forhold til vejledningssamtalerne, og endeligt bør planen også være udgangspunkt for samtaler mellem eleven og forældre.

I løbet af 9./10.klasse
I løbet af 9. klasse åbnes uddannelsesplanen igen, måske flere gange, således at den kan blive ændret, så det der står i den, passer sammen med de ønsker man har.
Selve uddannelsesplanen bliver sendt omkring februar måned sammen med ansøgningen til den uddannelse eller 10.klasse, man ønsker at søge ind på.
Vælger du at gå i 10. klasse (enten alm. 10.klasse eller efterskole), kommer man til at arbejde videre med uddannelsesplanen.

Hvis man skifter uddannelse!
Er man startet på den uddannelse man har skrevet om i sin uddannelsesplan og så ender med at stoppe, altså ændrer sit valg - så skal uddannelsesplanen også ændres. Man skal med andre ord hele tiden være i gang med det samme, som man har skrevet om i sin plan.

Lige til man fylder 18 år!
I 2011 trådte en ny lov i kraft, der betyder, at alle unge fra de fylder 15 år, og til de bliver 18 har pligt til at følge deres uddannelsesplan. Det betyder derfor også, at man skal udfylde en uddannelsesplan selvom man ikke umiddelbart starter på en ungdomsuddannelse.

Også efter du er fyldt 18 år
Kan en uddannelsesplan være et godt redskab, for at få et overblik over dine mål og delmål.
HUSK: Man kan altid kontakte sin UU-vejleder og få hjælp til at udarbejdet uddannelsesplanen.