Du er her:

SU

Hvad er SU?
SU - Statens Uddannelsesstøtte - er en økonomisk hjælp, du kan få, mens du uddanner dig.

Hvem kan få SU?
For at få SU skal du opfylde en række betingelser:

 

  • Du skal være fyldt 18 år. Du kan få SU fra kvartalet efter, du bliver 18 år. Fylder du for eksempel 18 i april, kan du få SU fra den 1. juli.
  • Din uddannelse skal være SU-godkendt
  • Du skal være dansk statsborger
  • Du skal være studieaktiv
  • Du må ikke samtidig få anden offentlig støtte

Der er en grænse for, hvor meget du må have af anden indtægt ved siden af SU'en.

Hvor meget kan du få?
Hvor meget du kan få i SU afhænger af, om du går på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Hvis du er mellem 18 og 20 år og går på en ungdomsuddannelse, er din SU bl.a afhængig af dine forældres indkomst.

Udeboendesats når du er under 20 år
Er du under 20 år og går på en ungdomsuddannelse, kan du normalt kun få satsen for hjemmeboende SU - også selv om du er flyttet hjemmefra. I visse tilfælde kan du dog godkendes til at få satsen til udeboende.

Du skal selv søge om at få udeboendesatsen i minSU. Her vil du få et skema, som du skal udskrive og aflevere på dit uddannelsessted.
For at blive godkendt til at få satsen til udeboende, når du er under 20 år, skal du opfylde mindst en af følgende betingelser (samt være udeboende):

 

  • Den normale transportvej er 20 kilometer eller mere mellem dit uddannelsessted og dine forældres bopæl.
  • Transporttiden (med offentlig transportmidler) mellem dit uddannelsessted og dine forældres bopæl er på mere end 75 minutter.
  • Du har været udeboende uafbrudt i mindst 12 måneder, inden du blev berettiget til SU i din nuværende uddannelse.
  • Du kan ikke længere bo hjemme på grund af ganske særlige omstændigheder i hjemmet (for eksempel meget trange boligforhold eller langvarig sygdom).

Sådan søger du om SU
Du kan søge elektronisk på selvbetjeningssystemet http://www.su.dk/ , ved hjælp af din NemID.
Man kan tidligst søge SU en måned før man er berettiget til SU. Man skal desuden være optaget på uddannelsen.

Hvis du har problemer med SU kan du kontakte studievejlederen på din uddannelse eller din UU vejleder.