Samarbejdsaftale mellem UU og Efterskoleforeningen

Samarbejdsaftale mellem UU og Efterskoleforeningen

Efterskolerne og UU-centrene skal lovpligtigt samarbejde i overgangene, hvilket har givet anledning til, at UU Danmark, herunder UU Guldborgsund, og Efterskoleforeningen (fællesorganisation for alle efterskoler) har udarbejdet en anbefaling til samarbejde.

I overgangen mellem grundskole og efterskole og efterskole og ungdomsuddannelse eller anden aktivitet, er elevens hjemkommunes UU-center en del af processen. Det er derfor vigtigt, at efterskolerne og UU-centrene er enige om, hvordan denne proces foregår.

Samarbejdsaftalen indeholder forslag til procedure samt ansvars- og rollefordeling i forhold til samarbejdet med eleven i centrum. Anbefalingen kan suppleres med lokale eller regionale samarbejdsaftaler, der kan omhandle præciseringer eller omfatte områder, der ikke er medtaget i nedenstående anbefaling.

Klik her