Samarbejdsaftale EGU – erhvervsgrunduddannelsen

En erhvervsgrunduddannelse varer normalt 2 år og består først og fremmest af praktik hos en arbejdsgiver med enkelte skoleophold ind imellem. Den kan i særlige tilfælde forlænges med et ekstra års praktik, så den i alt varer 3 år.

Før opstart, skal den unge udfylde en uddannelsesplan sammen med en vejleder fra UU Guldborgsund, hvori der står, hvor uddannelsen skal foregå, og hvad den skal indeholde. Uddannelsesplanen er samtidig en aftale mellem den unge og den kommune, den unge bor i.

Praktikken foregår enten i en eller i flere virksomheder. Den kan også foregå som værkstedspraktik på en teknisk skole, en produktionsskole eller lignende, hvis det i perioder ikke er muligt at skaffe en praktikplads i en virksomhed.

Klik her