Du er her:

Produktionskole

Et ophold på en produktionsskole er for dig under 25 år, der har brug for en afklaring af dine interesser og evner, inden du skal vælge uddannelse eller job.
På produktionsskolen er vægten lagt på praktisk arbejde kombineret med skolefag efter behov. Du kan fx arbejde med håndværksfag, musik eller it. Der er også muligheder for at følge undervisning i fag som samfundsfag, matematik og dansk.
Når du har afsluttet forløbet, kan du vælge at gå i gang med en erhvervsuddannelse eller en anden ungdomsuddannelse.

Optagelse og adgang
For at blive optaget skal du normalt have opfyldt din undervisningspligt (det har man blandt andet efter 9. klasse) og være under 25 år. Du må endvidere ikke have afsluttet en ungdomsuddannelse. Desuden skal du klart mangle forudsætninger for at påbegynde en ungdomsuddannelse.

Sammen med din UU vejleder udarbejder du en uddannelsesplan, og din vejleder udfylder en målgruppevurdering (en godkendelse af dit ophold på produktionsskolen).
Der er ingen faste optagelsestidspunkter. Du begynder, når der er en ledig plads.