Du er her:

Mentorordning

Hvad er en mentor, målgruppe og formål

UU Guldborgsund tilbyder en mentor til elever, som skønnes at få vanskeligheder ved overgangen til en ungdomsuddannelse.

En mentor er en erfaren person, som gennem rådgivning, sparring, vejledning og feedback deler ud af sin erfaring og sine kompetencer for at støtte mentees (den unges) udvikling, og hjælpe denne i forhold til valgparathed og en vellykket overgang til ungdomsuddannelse

En mentor i UU Guldborgsund kan hjælpe med:

• Problemer i forhold til skolen, hjemmet og kammerater
• Nedbringelse af fravær
• At holde styr på aftaler
• At skabe et godt netværk
• Fritidsjob, sport og andre aktiviteter uden for skolen
• Kontakt til andre rådgivere og støtteordninger

Formålet med mentorordningen i UU Guldborgsund er:
At støtte unge, som af en eller flere grunde føler sig usikre på egen fremtid.

Målsætningen er, at den unge bliver parat til at påbegynde og på sigt gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er vores håb, at den enkelte unge gennem mentorordningen lærer at klare sin egen tilværelse.

Det er den enkelte UU-vejleder, der i samarbejde med sit vejlederteam og evt. lærerteamet omkring den unge, vurderer, om en ung vil have gavn af mentorordningen. Den unge skal give sit samtykke til at få en mentor tilknyttet, og for unge under 18 år skal forældremyndighedens indehaver ligeledes give sit samtykke hertil.

Hvis du har spørgsmål vedrørende UU’s mentorordning kan du kontakte en UU-vejleder.