Du er her:

Kvartalsrapport 2019

Denne kvartalsrapport er den tredje som udgives af UU Guldborgsund i 2019. Kvartalsrapporten er UU Guldborgsunds ønske om, at præsentere relevant data og information om de unges uddannelsesaktiviteter. Rapporten udgives 4 gange årligt og tilpasses med de fokuspunkter som er relevante i det pågældende kvartal. I denne kvartalsrapport kigger vi på hvor eleverne fra 9. og 10. kl. er startet op efter sommerferien. Ligeledes kigger vi på opstarten af den nye forberedende grunduddannelse, FGU. Herunder kontaktpersonsordningen under den nye kommunale ungeindsats og FGU. Til sidst slutter kvartalsrapporten af med et kort blik på den snarlige ”Erhvervsskoledag” på 6. årgang

Klik her