Du er her:

Intensive læringsforløb

Intensive læringsforløb 2019/20

TOtalcamp

Målgruppen til TOtalcamp er elever i 9. eller 10. klasse, der kan profitere af intensiv træning i dansk og matematik inden prøverne i foråret 2020. Undervisningen er målrettet (FP9) folkeskolens afgangsprøver.

Camp8

Målgruppen til Camp8 er elever fra 8. årgang, der er vurderet foreløbig ikke uddannelsesparat og som er i risiko for ikke at blive uddannelsesparat, når de er færdige med folkeskolen.

Læringslokomotivet

Målgruppen til Læringslokomotivet er elever fra 7. og 8. årgang, der kognitivt placere sig inden for normalområdet, men er markant forsinket i deres faglige standpunkt i dansk og matematik. Målgruppen favner ligeledes elever med personlige og sociale udfordringer. Det er dog en forudsætning, at eleven er motiveret for at deltage på Læringslokomotivet.

 

 

TotalCamp

Camp8

Læringslokomotivet

Hvornår

januar 2020

Ugerne 2 og 3

April/ maj 2020

Ugerne 17, 18 og 19

November 2019

Ugerne 47 og 48

Hvem

Afgangselever, der vurderes at være risiko for at afslutte folkeskolen som ”ikke uddannelsesparat” og som potentielt har mulighed for at ændre det faglige niveau i dansk og matematik gennem intensiv træning.

Elever fra skolerens 8. klasser, der efter første karaktergivning og vurdering af UU-vejledere har behov for en fokuseret indsats der understøtter deres personlige, sociale og faglige kompetencer.

Elever fra skolernes 7. og 8. klasser der er kognitivt inden for normalområdet. Elever der er markant forsinkede i deres faglige standpunkt i dansk og matematik. Ser ikke sig selv i et uddannelsesperspektiv, men ønsker at ændre situationen. Kan klare 4 ugers camp

Hvorfor

Primært at klare uddannelsesparathedskravet 2 i dansk og 2 i matematik til de skriftlige afgangsprøver i maj 2018. Styrke selvtilliden generelt.

Styrke eleverne fagligt i dansk og matematik. Give dem troen på, at de kan lære. Give dem mulighed for at få nye kammerat- og personalerelationer. Gøre dem mødestabile. Introduktion til CELFs værksteder og læringsmiljø.

Formålet er at styrke: elevernes faglige niveau i dansk og matematik og elevernes personlige og sociale kompetencer. Målet er, at elever efter at have deltaget i Læringslokomotivet: som minimum opnår karakteren 02 i dansk og matematik.

Hvordan

Skolerne udvælger i samarbejde med forældre og elever deltagerne fra skolernes 9. klasser, der vurderes at kunne profitere af tilbuddet. Tilmelding på mail til Ungdomsskolen senest i uge 4. I alt er der 22 pladser.

UU-vejlederne udvælger i samarbejde med skolerne, forældrene og de unge eleverne i perioden fra medio januar til og med uge 5. Der kan deltage op til 30 elever i tilbuddet.

UU, skolerne, elever, forældre og Ungdomsskolen gennemføre en visitationsproces blandt skolerne 6. og 7. klasser med udførlig ansøgningsskema i marts og april. Et visitationsudvalg finder de 20 deltagere sidst i april.

Hvad

Intensive faglige træningsforløb krydret med diverse fysiske aktiviteter og lege.

Intensiv faglig træning og praktisk tilgang til fagene dansk og matematik på CELFs værksteder. Fysisk aktivitet og elevcoachforløb.

Intensiv faglig træning i dansk og matematik. Præsentationsteknikker. Fysisk aktivitet. Arbejde med 7 karaktertræk til at understøtte læring og styrke personlig udvikling

Hvor

3 dages camp i Nysted ungdomsklub/Kettinge fritidscenter. 2 gange 2 dage på SOSU-skolen i Nykøbing.

 

Intet efterforløb planlagt

En uges camp på Sakskøbing Vandrerhjem. 3 ugers introduktion til erhvervsuddannelses-værkstederne på CELF med fokus på læring og træning i dansk og matematik

 

Eleverne tilbydes efterforløb

4 ugers camp på Sakskøbing Vandrerhjem, hvor eleverne bor, spiser, undervises, bevæger sig og er alle hverdage.

 

Struktureret efterforløb med aftalt samarbejde med elevernes lærere og klasser på egene skoler.