10. klasse tilbud på Sophieskolen

EUD10

Et spændende undervisningsmiljø, hvor eleverne i 10. klasse har deres egen afdeling på skolen. Mulighed for at møde en masse nye kammerater og indgå i nye fællesskaber. Et perfekt miljø til fordybelse inden for særlige interesseområder, hvor eleverne får mulighed for at udvikle og erhverve faglige og sociale kompetencer, som kan bruges resten af livet. Oplevelser gennem ryste-sammen tur, skolerejse, og ekskursioner.

EUD10 er et tilbud skabt i samarbejde mellem 10.klassecenteret og erhvervsskolerne CELF og SOSU i Guldborgsund Kommune.

Skoleåret er opdelt i 6 perioder af 2 uger på erhvervsskolerne fordelt over året og 28 uger i 10. klassecenteret.

EUD10 er en samlet pakke så du skal deltage i alle de forskellige forløb på erhvervsskolerne. Skoleåret afsluttes med 10. klasses afgangsprøver (FP10)

Indhold i EUD10

Introdage

Sammen med de øvrige 10. klasser løser vi forskellige opgaver og får fælles oplevelser, så du har alle muligheder for at blive rystet godt sammen med dine nye klassekammerater.

Udlandsrejse

I samarbejde med de øvrige 10.klasser tilbyder vi en skolerejse til udlandet. Rejsen planlægges som en del af undervisningen. Rejsen er egen betalt, og koster ca. 2200 kr. De elever, der ikke ønsker at deltage på turen, arbejder med et projekt på skolen, og der tilbydes alternativ tur til et sted i Danmark.

Uddannelsesplan og selvvalgt opgave

Alle elever i 10. klasse skal skrive en obligatorisk selvvalgt opgave. Opgaven tager udgangspunkt i din uddannelsesplan og et eller flere af dine brobygningsforløb samt dine ønsker og forventninger til fremtiden.

Afgangsprøver

Du bliver tilbudt at tage folkeskolens 10. klasse prøve FP10, i de obligatoriske fag: dansk, engelsk og matematik. Vær opmærksom på, at du kun kan indstilles til prøve, hvis du har fulgt undervisningen i faget hele året.

 IT er en naturlig del af undervisningen, og du vil kunne fa adgang til computere i pauser og efter skoletid. Du kan også medbringe din egen computer. Alle elever har mulighed for fa et skab, hvor man kan opbevare sine ejendele under lås.

EUD10 er for dig

· Der ønsker at blive afklaret i forhold til dit videre uddannelsesforløb

· Der minimum ønsker at opnå karakteren 02 i dansk og matematik, så du imødekommer optagelseskravene pa erhvervsskolerne.

· Der har lyst til at stifte bekendtskab med de forskellige indgange pa erhvervsskolerne (CELF og SOSU) i Guldborgsund Kommune

· Der ønsker at blive erklæret uddannelsesparat

· Der ønsker at møde andre, der lige som dig, har lyst til at arbejde med et håndværksfag.

· Der ved det er vigtigt selv at tage ansvar for at udvikle dine faglige og sociale kompetencer

· Der ønsker et anderledes skoleår

Prøveforberedende tilvalgsfag

Fysik/kemi

Faget er et tilvalgsfag som leder frem mod

FP9 eller FP10. Faget er semesterdelt.

Tysk

Faget er et tilvalgsfag som leder frem mod

FP9 eller FP10. Faget er semesterdelt.

Valgfag

Andre kreative valgfag eksempelvis madkundskab, psykologi, musik, idræt m.m. tilvælges.

 

Temafag organiseres i eftermiddagsmoduler med introduktion og optakt til efterfølgende temauger.

Temafag kan være Ernæring, Friluftsliv, Musik og performance, Billedværksted m.m.