Du er her:

Kvartalsrapport

Denne kvartalsrapport er den anden som udgives af UU Guldborgsund. Kvartalsrapporten er UU Guldborgsunds ønske om, at præsentere relevant data og information om de unges uddannelsesaktiviteter.

Rapporten udgives 4 gange årligt og tilpasses med de fokuspunkter som tiden efterspørger.

Den professionelle uddannelses vejledning

Målet med vejledning er, at unge mennesker bliver i stand til at påvirke det liv, de kommer til at leve, så det bliver som de ønsker.

Vejledning er en sektor- og institutionsuafhængig aktivitet og proces, som lærer børn og unge om uddannelsessystemet, om arbejdsmarkedet og om sig selv i relation hertil.

Vejledning er opsøgende og har viden om, hvordan unge bliver uddannelsesparate, hvilke metoder der kan hjælpe uddannelsesinstitutioner til at rumme unge, og hvordan man på tværs i uddannelsessystemet kan arbejde aktivt med karrierelæring.

Studievalgsportfolio

Formålet med arbejdet med studievalgsportfolio er blandt andet at skabe kontinuitet og sammenhæng i den vejledning, der finder sted i udskolingen og i starten af ungdomsuddannelsen.

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse

Som et led i, at flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse, har Guldborgsund kommune besluttet, at alle elever på 8. årgang, på kommunens folkeskoler, skal ud i erhvervspraktik.

 

Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse

Vejen til en Gymnasial uddannelse

KarriereGuiden er kommet

En god uddannelse er nødvendig for at få fodfæste på arbejdsmarkedet, der hele tiden er under forandring. Stort set alle elever i de ældste klasser i folkeskolen, på private skoler og ungdoms- og efterskoler i Region Sjælland modtager ”KarriereGuiden”.