Du er her:

Intensive læringsforløb

Intensive læringsforløb 2018

TOtalcamp

Målgruppen til TOtalcamp er elever i 9. eller 10. klasse, der kan profitere af intensiv træning i dansk og matematik inden prøverne i foråret 2018. Undervisningen er målrettet (FP9) folkeskolens afgangsprøver.

Camp8

Målgruppen til Camp8 er elever fra 8. årgang, der er vurderet foreløbig ikke uddannelsesparat og som er i risiko for ikke at blive uddannelsesparat, når de er færdige med folkeskolen.

Læringslokomotivet

Målgruppen til Læringslokomotivet er elever fra 7. og 8. årgang, der kognitivt placere sig inden for normalområdet, men er markant forsinket i deres faglige standpunkt i dansk og matematik. Målgruppen favner ligeledes elever med personlige og sociale udfordringer. Det er dog en forudsætning, at eleven er motiveret for at deltage på Læringslokomotivet og udviser en vilje til at forandre situationen.

 

Hvad

Hvornår

Hvem

Visitation

Antal

TOtalcamp

Uge 9, 10 og 11

Elever fra 9. og 10. klasse

Uge 43 til 50

22

Camp8

Uge 16, 17 og 19. Introforløb inden det intensive læringsforløb

Elever fra 8. klasse

Uge 6 til 11

22

Læringslokomotivet

Uge 36, 37, 38 og 39

Elever der går i 7. og 8. klasse efter sommerferien 2018

Marts og april

20